Filipino Store - Philippinischer Laden -Holland-Pinoyshop Germany-Toko Pinoy
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Acceptatieteken
Categorieën
Frozen Products (5)
Korean Products (1)
Shampoo & Conditioner (2)
Beauty care products (10)
Philippine Souvenirs
Tawas Products
Baking mixes & baking products-> (8)
Biscuits & crackers (1)
Bottled preserves (13)
Canned preserves (16)
Chips & cornbits & Peanuts (8)
Chocolates & Candies
Coconut products (7)
Desserts (9)
Dried Fish/Seafoods (12)
Dried fruit (2)
Drinks and Softdrinks (4)
Food colour (2)
Fresh Products and Vegetables (5)
Fruit preserves-> (9)
Instant Noodles (1)
Meat products (3)
Medicines
Milk products (8)
Non-food-> (2)
Noodles (7)
Rice products (1)
Sandwich spread, Jams & Jelly (3)
Sauces & Vinegar (16)
Seasonings / Spices / Mixes (13)
Fabrikanten
Nieuwe producten Meer
GS-steamed saba-whole-454G
GS-steamed saba-whole-454G
3.59EUR
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Informatie
Verzenden & retourneren
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Neem contact op
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Leverings- en Betalingsvoorwaarden

§ 1 Algemeen / Geldigheidsgebied

"HM-Trading Asian Products", "Toko Filipino" en "Filipino Store" zijn handelsnamen van "Gerritsen Dienstverlening" .De Firma Gerritsen Dienstverlening levert uitsluitend op basis van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Door de afname van door Gerritsen Dienstverlening geleverde goederen accepteert de koper deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden als zakelijke basis voor de relatie met Gerritsen Dienstverlening.

§ 2 Leveringsvoorwaarden
1. Indien, bij wijze van uitzondering, de genoemde levertijd wordt overschreden, kan een koper, behalve in de navolgend geregelde gevallen, pas na afloop van een 14-daags uitstel van een koopovereenkomst afzien. Recht op schadevergoeding voor een eventueel vertragingsnadeel is uitgesloten. Een koper kan slechts, naast het afzien van een koopovereenkomst, schadevergoeding eisen als het niet leveren met opzet of door schuldige nalatigheid van de firma Gerritsen Dienstverlening geschiedt.
2. Vertragingen door natuurrampen of overmacht door andere niet te voorziene, buitengewone gebeurtenissen waarvoor de firma Gerritsen Dienstverlening niet verantwoordelijk is, geven de koper niet het recht van een koopovereenkomst af te zien of schadevergoedingen te claimen.
3. De firma Gerritsen Dienstverlening voldoet aan haar leveringsplicht in Loo (NL). Wordt op aanvraag van de koper overeengekomen dat de goederen geleverd worden aan het adres van de koper, dan gebeurt dit zonder uitzondering voor kosten en eigen risico van de koper.

§ 3 Vrijwaring van reclamaties
1. Reclamatierechten van de koper veronderstellen, dat de koper zijn volgens §§ 377, 378 Wetboek van Koophandel verschuldigde onderzoeks- en terechtwijzingsplichten reglementair nakomt.
2. De koper is verplicht de geleverde goederen direct na ontvangst te controleren op soort en omvang van de bestelde goederen. Reclamaties dienen schriftelijk te geschieden via een door de Firma Gerritsen Dienstverlening ter beschikking gesteld reclamatieformulier.
3. Niet zichtbare gebreken kunnen tot binnen 7 dagen na aflevering gereclameerd worden. De reclamatie dient schriftelijk te geschieden. De koper heeft het recht op een vervangende levering of een creditnota. Verdere vorderingen vanwege een gebrekkige levering heeft de koper niet.
4. Afzonderlijke aparte gevallen worden tot maximaal 1 maand vanaf factuurdatum geaccepteerd, deze gelden echter als uitzondering.

§ 4 Betalingsvoorwaarden
Voor zover niet anders is overeengekomen dient de koper ervoor zorg te dragen dat het factuurbedrag volgens de verstrekte betalingsvoorwaarden op het rekeningnummer van Gerritsen Dienstverlening geboekt wordt. Indien dit niet geschiedt kan de Firma Gerritsen Dienstverlening vanaf de volgende dag een betaling van rente wegens te late betaling door de koper eisen. Als alternatief kan de Gerritsen Dienstverlening de geleverde goederen terugvorderen en aanspraak op schadevergoeding maken.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van de door Gerritsen Dienstverlening geleverde goederen wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling van alle vorderingen heeft plaatsgevonden door de koper. Totdat de volledige betaling van alle vorderingen heeft plaatsgevonden staat de koper garant tegenover de firma Gerritsen Dienstverlening voor verlies of beschadiging van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen.
2. De koper heeft het recht de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen in het kader van zijn gebruikelijke zakelijke activiteiten te verkopen. Zijn aanspraak op de koopsom t.o.v. de afnemer treedt hij hiermee af aan de firma Gerritsen Dienstverlening ten bedrage van haar koopsomvordering.
3. De Firma Gerritsen Dienstverlening kan het onder punt 2 verleende recht intrekken indien de koper niet voldoet aan de in § 4 vastgelegde voorwaarden. De koper kan dan echter vrijgave verlangen voor een deel van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen, voor zover de resterende nominale waarde van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen 130% van de openstaande koopsomvordering van de Firma Gerritsen Dienstverlening bereikt.
4. Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen, dient de koper dit onmiddellijk mee te delen aan de Firma Gerritsen Dienstverlening Bovendien dient de koper bezwaar te maken tegen een beslaglegging op de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen door de deurwaarder en de derde te wijzen op het bestaande eigendomsvoorbehoud. Indien de derde mogelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten niet aan Gerritsen Dienstverlening vergoed is de koper volgens § 771 ZPO aansprakelijk voor het ontstane verlies.

§ 6 Ter beschikking gestelde documenten
Voor alle, in verband met de door de koper geplaatste orders, verstrekte documenten zoals bijv. catalogi, offertes of prijslijsten, behoudt Gerritsen Dienstverlening zich het eigendoms- en auteursrecht voor. Deze documenten mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de Firma Gerritsen Dienstverlening niet voor derden toegankelijk gemaakt worden.

§ 7 Teruggave van leeggoed (paletten, tofu- & sojakratten)
De koper dient het leeggoed onmiddellijk en vrij van kosten aan de firma Gerritsen Dienstverlening terug te geven. Bij een lopende zakenrelatie geschiedt dit op die wijze, dat bij de volgende levering het leeggoed teruggegeven wordt. Lopende zakenrelaties in de zin van deze definitie, waarbij de koper tenminste 1 x per 4 weken een bestelling bij de Firma Gerritsen Dienstverlening plaatst. Indien na deze periode geen teruggave plaatsvindt wordt het leeggoed in rekening gebracht.

§ 8 Plaats van handeling en levering / bevoegde rechtbank
1. Voor de leveringen geldt uitsluitend het Nederlands recht, plaats van handeling en levering is Loo (NL).
2. De bevoegde rechtbank voor gerechtelijke disputen voortkomend uit de leveringen is de arrondissementsrechtbank in Arnhem (NL).

Volgende
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Meest verkocht
01.KSK Boy bawang - Garlic Flavor 100gr
02.Ligo-Sardines in Tomato in tomato sauce with chili 155gr
03.Jack&Jill - Chippy BBQ flavor 155gr
04.Ligo - Sardines in tomato sauce regular 155gr
05.Maggi Magic Sarap 12 x 8"s
Aanbiedingen Meer
Jack&Jill - Chippy BBQ flavor 155gr
Jack&Jill - Chippy BBQ flavor 155gr
1.20EUR
1.04EUR
Beoordelingen Meer
Er zijn geen beoordelingen over dit artikel. Wees de eerste!
Talen
English Deutsch Español Nederlands
Valuta

LINKS.

Belgium
Filippijnen.startpagina

Our Facebook: Filipinostore.eu

Netherlands
Landenkompas.nl
Filippijnen.startpagina

Germany
Sisterz Restaurant

Do you have a website and do you want to exchange links?
Send us an e-mail !

Filipijnse toko met grootste assortiment, filipijnse toko met kleinste prijzen!

Copyright © 2023 Filipino Store - Philippinischer Laden -Holland-Pinoyshop Germany-Toko Pinoy
Powered by osCommerce Nederland

KUSINA - wholesale Filipino products